Integritetspolicy för bistroidet.se
***
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska du som kund och besökare av vår sida bistroidet.se, få information när dina personuppgifter behandlas. Det gäller all personlig information som namn, adress, telefon mm. Sådan information ska lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men även när du som registrerad begär det.

Vi behöver ibland spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, email, IP-adress samt eventuella orderuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att vi lättare ska kunna ge dig bästa service vid ditt köp, eller när du har frågor inför och efter ett köp. Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att informera dig om nyheter och kampanjer via email.

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformulär på vår sida, alternativt via direktkontakt med dig via SMS, telefon och samtal. Har du handlat av oss, så har vi också dina uppgifter som rör ditt köp.

I de fall vi tillämpar kommentarer på någon av våra sidor, samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt din IP-adress och s.k. ”user agent-sträng” (som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.)

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”samtycke”. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas enligt följande: kontaktformulär i sex månader, analysposter i ett år och inköpsdata för kunder i tio år. Om du har ett konto på vår hemsida, eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra aktörer. Vi kan däremot komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Ali Riza Mavi som du når på info@bistroidet.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Radering omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bistroidet.se. Du når även vårt dataskyddsombud på samma email, info@bistroidet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
***

Bistro Café Idet
Besöksadress: Åre Björnen
Telefon: 0647-508 80
info@bistroidet.se
www.bistroidet.se.se

Translate »